Träspån i grillen gör gott

En bit in i juli brukar de första braskande löpsedlarna varna för sommarfaror som maneter, fästingar eller grillning. Suntliv.nu kan avslöja att i alla fall grillning inte alls är farligt – om man inte står och andas in röken hela tiden.
Sommargrillning kan lätt bli en historia med mycket tändvätska, berg av kol och tusen goda råd innan man insett att man ställt grillen i vindriktningen så röken driver in över matbordet.

– Men man ska inte andas in allt för mycket grillrök då det bildas bensen i den, vilket är cancerframkallande, säger Maria Olsson forskare på Chalmers tekniska högskola.

Samtidigt betonar hon att mängden bensen som bildas inte är så stor att den ger direkta cancerrisker i sig, utan snarare kan bidra till ökad cancerrisk. För bensen är något som vi även får i oss genom bilars avgaser och utsätts för dagligen.

I röken finns också polycykliska aromatiska kolämnen, PAH, som är cancerframkallande. Något som också kan bildas i fettet på köttet, speciellt vid för höga temperaturer.

– Det är därför bättre att grilla med låg temperatur under längre tid, som i de klassiska amerikanska grillarna med huv, säger Maria Olsson.

Träspån skyddar mot cancer

För den som vill minska cancerrisken ytterligare vid grillning så kan man tillsätta träspån. Något som har blivit allt populärare eftersom det ger mer smak på köttet.

Maria Olssons kollega Jennica Kjällstrand har i sin forskning riktat in sig på vad som händer när man förbränner trä och hittat nyttiga effekter.

– När man bränner trä bildas smakrika ämnen och de är antioxiderande, vilket motverkar cancer, säger hon.

Hög kvalitet och el-tändare

För att undvika skadliga gaser vid grillning rekommenderar Maria Olsson också att man använder en el-tändare istället för tändvätska, då tändvätskans skadliga ämnen följer med röken. Om man dessutom använder sig av träkol av hög kvalitet så minskar man riskerna ytterligare, eftersom många av de skadliga ämnena som kan bildas i röken avlägsnats redan i tillverkningsprocessen

Källa: www.suntliv.nu